مرور برچسب

جنگل های ایران

جنگل لفور

جنگل‌ها انواع مختفی دارند. دسته‌بندی جنگل‌ها با توجه به نوع درختان و قدمت و هوای منطقه انجام می‌شود. نقطه مشترک…